Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chuyên môn trường

Chuyên môn trường

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG CHO NĂM HỌC 2020-2021 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN HƯƠNG