Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGÂN
Chức vụ: ĐẢNG ỦY VIÊN - BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG
Email:  nguyennganpd1983@gmail.com
Điện thoại:  0985100129
Địa chỉ:  Thị trấn Phong Điền, Phong Điền , Thừa THiên Huế

PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung.

 

Số lượt xem : 859

Các tin khác