Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:32 27/07/2016  

THÔNG BÁO: Thay đổi ngày học chính trị Năm học 2016-2017

- Lớp học: Lớp 03.

- Thời gian: Thứ hai, ngày 08/8/2016 chuyển sang ngày chủ nhật 07/8/2016.

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phong Điền.

Tải file 1  

Số lượt xem : 420

Các tin khác