Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ 1,2,3 »