Thứ Hai, 23/11/2020

Buổi sáng

- Chào cờ.

- Thao quà cho học sinh bị ảnh hưởng lựt bão và khó khăn.

- Lên kế hoạch tuần.

- Dạy học chương trình tuần 09.

Buổi chiều

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Thứ Ba, 24/11/2020

Buổi sáng

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Duyệt đề kiểm tra giữa kỳ I.

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ 4,5.

Buổi chiều

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Thứ Tư, 25/11/2020

Buổi sáng

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ 1,2,3.

Buổi chiều

- Sinh hoạt chuyên môn: Thao giảng, dự giờ.

- Đón đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện lúc 13h30 (BTCB-HT, BCHCĐ, Kế toán).

Thứ Năm, 26/11/2020

Buổi sáng

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Buổi chiều

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Thứ Sáu, 27/11/2020

Buổi sáng

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ 2 tổ chuyên môn.

Buổi chiều

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Tếp tục công tác Ngày Chủ nhật xanh.

Thứ Bảy, 28/11/2020

Buổi sáng

- Dạy bù theo lịch.