Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:02 26/04/2018  

Tổ Văn phong

Stt  Họ và tên      Chức vụ                               Phụ trách                        
1 Nguyễn Đăng Thành   Tổ trưởng Kế toán
2 Trần Thị Nhung Tổ phó Y tế, Văn Thư
3 Lê Quang Xuân Tổ Viên                     Bảo vệ hợp đồng
4 Lê Đoán

Tổ Viên  

VSMT hợp đồng

Số lượt xem : 326