Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4 - 5

Tổ 4 - 5

Cập nhật lúc : 14:58 26/04/2018  

Tổ chuyên môn 4,5

Email: tochuyenmon14.dhuong@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng: Lê Thị Kim Đức

Tổ phó: Hồ Phong Vũ
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Phụ trách Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thị Kim Đức BD HSNK      
2  Hồ Phong Vũ GVCN lớp 5/1      
3 Hồ Tấn Hưng PHT - dạy Đạo đức khối 4,5    
4 Cao Chánh Quý GVCN lớp 5/1      
5 Lê Thị Kiều Na GVCN lớp 4/1      
6 Đồng Văn Hóa GVCN lớp 4/2      
7 Nguyễn Quốc Cường GV Tin - BTCĐ    
8  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm GV Tiếng Anh    
9 Nguyễn Trung Vinh GV Mỹ thuật    
10 Hồ Văn Hộ GV Âm nhạc      
11 Phan Văn Hoan GV Thể dục      
12 Trần Hoài Bắc TPT Đội      

Số lượt xem : 357