Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1 - 2 - 3

Tổ 1 - 2 - 3

Cập nhật lúc : 19:47 09/12/2019  

Tổ chuyên môn 1,2,3

tochuyenmon123.dhuong@gmail.com
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Hồ Thị Hiểu
Tổ phó: Trần Thị Kim Chung
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Phụ trách Điện thoại Địa chỉ Email
1  Hồ Thị Hiểu GVCN lớp 1/1      
2  Trần Thị Kim Chung

GVCN lớp 2/1

     
3  Nguyễn Thị Ngân

HT - dạy Đạo đức khối 1

   
4 Nguyễn Thị Lan

GVCN lớp 1/2

     
5 Nguyễn Thị Huệ

GVCN lớp 2/1

     
6 Cao Thị Nhật

GVCN lớp 3/1

     
7 Lê Nghi

GVCN lớp 3/2

     
8 Hoàng Đức Tánh Dạy Thủ công      
9 Hồ Thị Hường NV Thư viện      

Số lượt xem : 152