Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:45 24/11/2020  

Tuần 48 năm 2020
Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/11/2020)

- Chào cờ.

- Thao quà cho học sinh bị ảnh hưởng lựt bão và khó khăn.

- Lên kế hoạch tuần.

- Dạy học chương trình tuần 09.

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Thứ Ba
(24/11/2020)

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Duyệt đề kiểm tra giữa kỳ I.

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ 4,5.

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Thứ Tư
(25/11/2020)

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên tổ 1,2,3.

- Sinh hoạt chuyên môn: Thao giảng, dự giờ.

- Đón đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện lúc 13h30 (BTCB-HT, BCHCĐ, Kế toán).

Thứ Năm
(26/11/2020)

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

Thứ Sáu
(27/11/2020)

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Chuyên môn kiểm tra hồ sơ 2 tổ chuyên môn.

- Dạy hoc và làm việc theo kế hoạch.

- Tếp tục công tác Ngày Chủ nhật xanh.

Thứ Bảy
(28/11/2020)

- Dạy bù theo lịch.

Chủ Nhật
(29/11/2020)