Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Các phần mềm dạy - học » Phần mềm soạn giảng

Phần mềm soạn giảng

FONT CHỮ TIỂU HỌC
- Quý thầy cô tải về rồi giải nén. - Copy Font. - Vào Control Panel, vào Fonts, Dán Font đã copy.