Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGÂN
Chức vụ: ĐẢNG ỦY VIÊN - BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG
Email:  nguyennganpd1983@gmail.com
Điện thoại:  0985100129
Địa chỉ:  Thị trấn Phong Điền, Phong Điền , Thừa THiên Huế

PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung.

 

Số lượt xem : 855

Các tin khác