Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tổ chức đoàn thể » Công đoàn

Công đoàn

Cập nhật lúc : 09:11 06/04/2016  

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác Công đoàn

Tải file 1  

Số lượt xem : 1