Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Khối 2

Khối 2

Cập nhật lúc : 15:20 16/09/2014  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY KHỐI 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY

LỚP

2/1

2/2

 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

1

CHÀO CỜ

T.VIỆT*

CHÀO CỜ

M.THUẬT

 

 

2

TOÁN

TOÁN*

TOÁN

THỂ DỤC

 

 

3

T.ẬP ĐỌC

Luyện TV

T.ẬP ĐỌC

Â.NHẠC

 

 

4

TẬP ĐỌC

 

T.ẬP ĐỌC

 

 

 

5

LUYỆN VIẾT

 

LUYỆN VIẾT

 

 

 

THỨ BA

1

CHÍNH TẢ

M.THUẬT

THỂ DỤC

T.VIỆT*

 

 

2

T.CÔNG

ÂM NHẠC

K.CHUYỆN

TOÁN*

 

 

3

TOÁN

THỂ DỤC

TOÁN

Luyện TV

 

 

4

K.CHUYỆN

 

CHÍNH TẢ

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

1

TOÁN

SHCM  HỌP HĐSP

T.CÔNG

SHCM  HỌP HĐSP

 

 

2

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

 

3

ĐẠO ĐỨC

TOÁN

 

4

TN&XH

LT&C

 

5

 

 

 

THỨ NĂM

1

THỂ DỤC

Luyện Toán

TOÁN

Luyện MT

 

 

2

TOÁN

Luyện TV

ĐẠO ĐỨC

Luyện Toán

 

 

3

LT&C

SH CLB

T.VIẾT

Luyện TV

 

 

4

T.VIẾT

Luyện MT

TN&XH

SH CLB

 

 

5

 

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

1

CHÍNH TẢ

TOÁN*

TOÁN

TOÁN*

 

 

2

TOÁN

T.VIỆT*

CHÍNH TẢ

T.VIỆT*

 

 

3

TLV

T.VIỆT*

TLV

T.VIỆT*

 

 

4

HĐTT

Sinh hoạt Sao

HĐTT

Sinh hoạt Sao

 

 

5

 

 

 

 

 

 

  • Áp dụng từ 07/09/2015

                                                                              Điền Hương, ngày 03 tháng 09 năm 2015

                 HIỆU TRƯỞNG                                                                           NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

                 Nguyễn Công Thân                                                                 Nguyễn Thị Ngân 

Tải file