Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Các phần mềm dạy - học » Phần mềm dạy - học

Phần mềm dạy - học

Cập nhật lúc : 15:45 15/09/2014  

Cùng học toán 4

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác