Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chuyên môn trường » Chuyên môn

Chuyên môn

Cập nhật lúc : 21:19 20/01/2016  

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (GPE – VNEN)

- TẬP HUẤN  MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (GPE – VNEN).

- TỔ CHỨC LỚP HỌC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (GPE – VNEN)

- HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (GPE – VNEN)

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1

Các tin khác