Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Các văn bản Chi bộ - Trường » Trường

Trường

Cập nhật lúc : 12:02 04/11/2015  

NGHỊ ĐỊNH 56 VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH Số: 56/2015/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác