Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Chuyên môn trường » Chuyên môn

Chuyên môn

Cập nhật lúc : 15:47 04/10/2016  

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác